ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ

Комплексне вирішення проблем сталого розвитку суспільства неможливе без створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її статі в будь-якій сфері життєдіяльності. Показником дійсно демократичного суспільства вважається реалізація ідеї гендерної рівності у міжстатевих стосунках, надання представникам обох статей рівних прав і рівних шансів. За останній час питання гендерної рівності стало пріоритетним у всьому сучасному світі, виникла гостра потреба в формуванні нових взаємовідносин між жінками та чоловіками, що мають бути засновані на рівнопартнерських засадах, наданні обом статям рівного доступу до благ розвитку цивілізації.

Гендер – один із базових вимірів соціальної структури суспільства, який разом з іншими соціально-демографічними та культурними характеристиками (раса, клас, вік) організує соціальну систему. Соціальне відтворення гендерної свідомості на рівні індивідів підтримує соціально-рольовий статус особистості, який визначає соціальні можливості в освіті, професійній діяльності, суспільному виробництві. Фахівці, які займаються гендерними дослідженнями, поки що не опрацювали єдиного визначення гендерної педагогіки, але найпоширеніши ми в науковому середовищі є такі:

 • гендерна педагогіка – це педагогічна система, яка враховує волевиявлення двох соціальних статей – жінок і чоловіків – у громадянському суспільстві як рівних у можливостях і правах з урахуванням їх гендерних інтересів і потреб (Л. Смоляр);
 • гендерна педагогіка – це сукупність підходів, спрямованих на те, щоб допомогти дітям почувати себе у школі комфортно і впоратися із проблемами соціалізації, важливою складовою яких є самоідентифікація дитини як хлопчика чи дівчинки.

Мета гендерної педагогіки – корекція впливу гендерних стереотипів на користь прояву та розвитку особистих схильностей індивіда. Розробка теорії гендерної освіти та виховання має такі напрямки:

 • дослідження педагогічних аспектів процесу гендерної соціалізації дівчат і хлопчиків як суб’єктів шкільного виховання, визначення впливу батьків, однолітків, педагогів, навчальної літератури на формування гендерної ідентичності індивідів обох статей;
 • виявлення закономірностей педагогічного впливу вчителів на гендерну ідентичність учнів для створення відповідного середовища щодо самореалізації індивідуальних можливостей учнів.

Гендерне виховання конструюється на основі аналізу моделей гендерних взаємовідносин, що розвиваються та трансформуються в суспільстві. Гендерне виховання виходить з того, що людина – не абстрактна нейтральна цілісність, а жінка та чоловік, у їхній рівноправності, самовираженості й самоствердженості, що є найважливішим із соціальних орієнтирів у всіх сферах життя демократичного суспільства. Гендерне виховання особистості здійснюється під впливом родини, освіти, засобів масової інформації, релігії, мистецтва, мови, правової та державної політики. Застосування гендерного підходу у формуванні гармонійно розвиненої особистості пропонує новий спосіб пізнання дійсності, в якому відсутня нерівність та ієрархія «чоловічого» й «жіночого». На сучасному етапі розвитку освіти стає нагальним формування гендерної культури особистості як невід’ємної частини гендерної соціалізації школярів. Реалізація цього завдання потребує великих зусиль, оскільки школа та вчителі залишаються глобальними носіями традиційних патріархальних уявлень про роль і місце чоловіків і жінок у суспільстві. Школа через підручники, педагогічне спілкування та традиційну систему виховання відтворює та породжує гендерні стереотипи, що не відповідають сучасним об’єктивним реаліям світу і стають перешкодою для ефективного розвитку суспільства. Упровадження гендерних підходів у процес підготовки майбутніх учителів – основа для вдосконалення їхнього професіоналізму та всебічного особистісного розвитку як активних суб’єктів соціального життя. Застосування форм і методів гендерної освіти та виховання сприяє формуванню в юнаків і дівчат поведінкових норм, що включають уміння аналізувати, ставити запитання, давати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, роботи висновки, адаптуватись до нових соціальних умов, захищати свої інтереси, поважати інтереси та права інших. Цінностями гендерної культури (знання, уміння, навички вихованців) є:

 • гендерна грамотність як система отримання необхідних знань у сфері гендерних досліджень;
 • сформована мотивація до рівноправної участі чоловіків і жінок у суспільному житті та реалізації своїх гендерних прав і свобод;
 • гендерна самоосвіта як набуття власного досвіду з гендерної збалансованості;
 • гендерна чуйність, як здатність особистості усвідомлювати та моделювати вплив соціального середовища;
 • повага до особливостей та індивідуальних проявів особистості незалежно від її статі.

При організації колективних творчих заходів вихователю бажано провести діагностику рівня сформованості гендерних стереотипів у шкільному колективі. Залежно від її результатів вибираються форми та методи гендерного виховання.

Оцінка гендерної ідентичності школярів ставить за мету виявлення особистістю рівня ототожнення власної біологічної статі в поєднанні з формами «жіночої» та «чоловічої» поведінки, яка спирається на існуючу в суспільстві гендерну ідеологію. Гендерне виховання необхідно здійснювати з використанням усіх традиційних засобів педагогічного та батьківського впливів. Це такі як:

 • своєчасна реакція дорослих на ті чи інші особливості поведінки дітей чи підлітків, їх взаємини з однолітками протилежної статі, емоційна оцінка цих особливостей; адекватна реакція на ті чи інші прояви сексуального розвитку дитини чи підлітка, що грунтується на розумінні того, що в їх розвитку є нормальним, а що – відхиленням від норми;
 • приклади правильного ставлення дорослих до представників іншої статі, дорослі не повинні доводити до дітей свої конфлікти, не варто з’ясовувати в їх присутності свої стосунки і т. п. Приклади можуть бути взяті також з творів художньої літератури, кіно тощо.

Гендерне виховання пов’язане з моральним, фізичним, естетичним, розумовим і трудовим. Наприклад, у процесі трудового виховання створюються уявлення дітей про те, що праця людей різної статі має свою специфіку, яка пов’язана з фізіологічними особливостями та історичним аспектом розвитку людини: праця чоловіків традиційно передбачає більші фізичні навантаження, ніж праця жінок. Зв’язок гендерного виховання з фізичним аналогічний: на заняттях фізкультури підбирають такі вправи, які розвивають різні фізичні якості і формують певне ставлення до стилю поведінки (фігура, постава, хода, динаміка рухів). Зв’язок гендерного виховання з естетичним бачимо, наприклад, в організації дозвілля, де враховуються надання переваги дітьми, залежно від статевих відмінностей. Зв’язок гендерного виховання з моральним виявляється в ознайомленні дітей з елементарними поняттями про мораль, значення в суспільстві людей різної статі, орієнтації дітей на майбутню соціальну функцію.

Учні 1 класу відзначили свято “Прощавай, Букварику!”

Учні 1 класу відзначили свято “Прощавай, Букварику!”

     27 квітня в Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18 учні 1 класу відзначали  свято “Прощавай,  Букварику!”

     Свято Букваря – одне з найзворушливіших свят. Це не лише прощання з першим підручником, який першокласники вже встигли полюбити, це  демонстрація перших досягнень, сміливих кроків та творчих здобутків учнів. Тому, щоб віддати шану Букварику, до свята готувалися особливо старанно. На чолі з класним керівником  Ступак  Любов Миколаївною вчили вірші, пісні,  проводили конкурси, готували гарні музичні композиції.

І як результат  перед присутніми розгорнулося святкове дійство. Казкова атмосфера, жарти, веселі пісні, які не залишили байдужими нікого. У святковій атмосфері першокласники показали свою вправність та кмітливість у знаннях з граматики, читання, природознавства, математики. Ролі Незнайки, Букваря, Читанки, героїв лялькового театру виконали учні 4 класу.

На свято завітало багато гостей. Це і адміністрація  школи, і бібліотекар, і учні 4 класу, батьки, бабусі та дідусі, братики й сестрички. «Букварик» випробовував кожного учня 1-го класу на «міцність» у знанні букв та щедро обдаровував подарунками. А «Читанка» подарувала діткам книгу «Читанку». В.о.директора школи Філонова І. М. вручила свідоцтва про закінчення курсу навчання по Букварю.

Свято Букварика закінчилося, але шлях до знань тільки розпочався. І це свято – перша сходинка у шкільному житті, яку першокласники подолали разом із своєю першою учителькою, яка стала їм і другою мамою, і другом, і мудрим наставником.

Тиждень охорони праці відбувся під девізом «Захищене і здорове покоління»

Тиждень охорони праці відбувся під девізом «Захищене і здорове покоління»

З 20 по 27 квітня у Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18 проводився Тиждень охорони праці з нагоди національного Дня охорони праці під девізом «Захищене і здорове покоління», метою якого було  забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці для працівників і розуміння цінності безпеки життя для учнів.

Для організованого проведення Тижня було створено організаційний комітет з підготовки і проведення заходів, складено план заходів, оновлено стенди з питань охорони праці. Бібліотекарем школи була підібрана література для  оформлення виставки.

24 квітня було проведено відпрацювання дій  під час  навчальної  евакуації  учнів під супроводом представника пожежної служби ст. інспектора 19-ДПРЗ Морозової О.В.

26 квітня протягом дня учні школи мали можливість стати учасниками діалогу на тему «Дзвони Чорнобиля», переглянути панораму фактів «Чорна сповідь моєї Вкраїни», ознайомитися з літературою під час огляду прес – викладки «Пам’ятаймо Чорнобильський квітень», презентувати творчу роботу «Чорнобиль: трагедія,подвиг, пам’ять». Педагоги школи на чолі із в.о.директора Філоновою І.М. взяли участь у ході до пам’ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з нагоди 32 річниці аварії.

У рамках Тижня 27 квітня відбувся День охорони праці, метою якого  була цілеспрямована профілактична  робота, виховання поважного ставлення до питань безпеки людини  і охорони праці. До участі в заходах були залучені вчителі, учні школи та технічний персонал. Зранку у фойє школи учні та їх батьки могли переглянути відеосюжети, пов’язані із темою Дня охорони праці. Учні початкових класів взяли участь у виставці малюнків «Безпека – це життя», 5- 11 класи – у виставці колажів «Захищене і здорове покоління». Протягом дня проводилося анкетування старшокласників «Охорона праці – запорука моєї власної безпеки», класні керівники під час виховних годин залучили учнів до активної діяльності та обговорення теми дня.

Для учнів 5-11 було організовано квест-змагання, на яких вони могли проявити себе не лише з боку креативного підходу у виконанні завдань, а й набули  знань щодо поводження себе у різних небезпечних та непередбачуваних ситуаціях, надання першої допомоги постраждалому. Перед квестом учні школи були вишикувані на лінійку, яку провела в.о. директора школи Філонова І.М.

Для працівників школи було проведення засідання круглого столу, де обговорювалися актуальні питання сьогодення щодо факторів, які впливають на стан здоров’я не лише молодого покоління, а й стосуються особисто їх.

Проведення заходів у рамках тижня охорони праці навчають відповідально ставитися до збереження життя і здоров’я особистого та людей, які знаходяться поруч, не зупинятися на досягнутому і мати плани на майбутнє.

Пам’ятаймо Чорнобильський квітень

Пам’ятаймо Чорнобильський квітень

26 квітня у Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18  відбулися  заходи з нагоди відзначення 32-ї річниці ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, метою яких було ознайомлення учнів з трагедією, що трапилася в нашій країні, виховання  в учнів почуття патріотизму та гордості за людей, які виявили сміливість і відвагу в цій трагедії.

Протягом дня учні школи мали можливість стати учасниками діалогу на тему «Дзвони Чорнобиля», переглянути панораму фактів «Чорна сповідь моєї Вкраїни»,  ознайомитися з літературою під час огляду прес-викладки «Пам’ятаймо Чорнобильський квітень», презентувати творчу роботу «Чорнобиль: трагедія,подвиг, пам’ять».

Окрім того, впродовж дня учні та батьки могли мали змогу переглянути відео сюжети у фойє школи. Делегація учителів від школи взяли участь у ході покладання квітів до пам’ятника ліквідаторам Чорнобильської аварії. Учні початкової школи також покладали квіти до даного меморіалу.

Спливатимуть роки, але в пам’яті кожного українця назавжди залишаться спогади про чорнобильський апокаліпсис і ми ще не раз будемо повертатися до подій весни 1986 року.

Перемога у конкурсі “Впоряд” військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

Перемога у конкурсі “Впоряд” військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”)

Вітаємо рій “Отаман” Білозерського ЗЗСО № 18 (Костенко Данило, Мельник Юрій, Симоненко Данило, Стукан Руслан, Авраменко Софія, Мироненко Олексій, Мотрич Анна, Сьох Аліна) із зайнятим І місцем у конкурсі “Впоряд” міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура), який відбувся сьогодні, 26 квітня, у Палаці спорту м.Добропілля.

“У колі друзів”

“У колі друзів”

25 квітня у Центрі культури та дозвілля м.Добропілля конкурсом “Ватра” (“У колі друзів”) розпочався міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура). Вітаємо рій “Отаман” Білозерського ЗЗСО № 18 (Костенко Данило, Мельник Юрій, Симоненко Данило, Стукан Руслан, Авраменко Софія, Мироненко Олексій, Мотрич Анна, Сьох Аліна) із зайнятим ІІІ місцем у цьому конкурсі та бажаємо успіху в наступних. Ви – найкращі!

Учень Білозерської ЗОШ № 18 – учасник Регіональної зустрічі переможців профорієнтаційного конкурсу есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток»

Учень Білозерської ЗОШ № 18 – учасник Регіональної зустрічі переможців профорієнтаційного конкурсу есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток»

Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності» та Career Hub за підтримки Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) 19 квітня в м. Запоріжжя провели зустріч з 50 фіналістами першого етапу Всеукраїнського конкурсу есе для десятикласників «Моя майбутня професія: планування і розвиток». Приїхали переможці із Запорізької, Донецької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Учасники мали змістовні дискусії щодо питань:  своїх професійних перспектив, власного вкладу в розвиток України, як зробити світ кращим, професій майбутнього та виробили для себе й сучасної учнівської молоді цікаві поради з планування кар’єри. Також, переможці познайомилися з керівниками місцевих компаній. Регіон став рекордсменом з кількості надісланих на конкурс заявок – 502 есе. Серед омріяних професій майбутні випускники називали такі: лікар, вчитель, юрист, актор, кіберслідчий, гейм-дизайнер та ін. Приємною новиною є те, що серед таких талановитих учнів був представник нашої школи, член Шкільного клубу підприємництва “Олімп” – учень 10 класу Андрій Яровий. На думку Андрія, участь у конкурсі дала йому змогу серйозно замислитися про своє майбутнє та дізнатися більше про  вибір професії. Ми бажаємо Андрію створити особливий власний рецепт успішної кар’єри, стати переможцем регіонального конкурсу й відвідати Всеукраїнську конференцію з планування кар’єри у м. Києві, що відбудеться 1 червня.

 

Команда команда Білозерської ЗОШ №18 стала чемпіоном Донецької області з футзалу стала чемпіоном Донецької області з футзалу

Команда команда Білозерської ЗОШ №18 стала чемпіоном Донецької області з футзалу стала чемпіоном Донецької області з футзалу

10 квітня 2018 р у місті Білицьке відбулися  зональні змагання «Шкільна футзальна ліга України». На цих змаганнях місто Добропілля представляла команда Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст. №18. За підсумками змагань, посівши 1-ше місце у своїй групі,  команда зустрілась із переможцем ІІ групи. Обігравши команду з м.Покровська (5:2), наша команда зайняла І-місце у своїй зоні. На наступному етапі змагань зустрічались команди,  які зайняли І-ші місця у своїх зонах. Це команди міст Слов’янська, Маріуполя, Константинівки та  Білозерська. Полуфінальні пари після жеребкування склалися наступним чином: Білозерськ-Маріуполь та Константинівка- Слов’янськ. Перемігши команду з Маріуполя (4:1) у фінальній грі, ми зустрілися з командою  із Константинівки. Фінальний рахунок  цієї гри був 3:1 на користь команди з м.Білозерського.

Таким  чином команда учнів Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Добропільської міської ради стала чемпіоном Донецької області з футзалу.

 Учні вибороли право  представляти нашу область на регіональних змаганнях у м. Сіверодонецьку  Луганської області. За підсумками змагань наша  команда зайняла ІІ місце.

Молодці! Так тримати!

Оздоровчий флешмоб

Оздоровчий флешмоб

До Всесвітнього дня здоров’я, який відзначають 7 квітня, лідери учнівського самоврядування дитячої організації “Райдуга” Білозерського ЗЗСО № 18 провели оздоровчий флешмоб «Бути здоровим – жити здорово!», до якої долучилися діти 5-11 класів. Метою заходу було залучення дітей до рухової активності, систематичних занять фізичною культурою та пропаганда здорового способу життя.Настрій був супер! Всі отримали масу задоволення.