Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

Завантажити (DOCX, 32KB)

Завантажити (DOCX, 464KB)

Фінансовий звіт

Фінансовий звіт щодо отримання благодійної допомоги

2017-2018 навчальний рік

Джерело надходження Сума
Благодійний ярмарок (березень) 3898грн.
Благодійний ярмарок (травень) 2564грн.
Благодійні пожертви(жовтень) 1600грн.
Благодійні пожертви(травень) 3200грн.
Здача макулатури 1352грн.
ВСЬОГО 12614грн.

 

Фінансовий звіт щодо використання благодійної допомоги

2017-2018 навчальний рік

Куди витрачено Сума
Придбання

– футболок на конкурс «Сокіл»(«Джу ра»)

– штанів на конкурс «Сокіл»(«Джура»)

– штанів та фуражок на конкурс «Марш бойового братства»

– футболок на конкурс «Марш бойового братства»

 

 

730грн.

 

1600грн.

 

3500грн.

 

2427грн.

Благодійна допомога Добропільському центру соціально-психологічної реабілітації (притулку)

 

1615грн.

 

Корзина квітів на покладання до меморіалу з нагоди Дня пам’яті та примирення 460грн.
Заохочення дітей-учасників Маршу бойового братства 256грн.
Солодкі призи учасникам сімейного свята 306грн.
Вшанування талановитих та обдарованих дітей на святі «Чарівний зорепад» 980грн.
Подарунки до свята Святого Миколая групі продвженого дня 142грн.
ВСЬОГО 12016 ГРН.
Залишок 598 грн.

Фінансовий звіт

http://viddilosvitydmr.at.ua/index/finansova_zvitnist/0-46

Фінансовий звіт  щодо отримання благодійних батьківських внесків за 2017-2018 н. р.(станом на 31.05.2018 року)

Клас Сума\грн
1 1600
2 -А 2300
2- Б 1300
3 2130
4 1400
5 2470
6 – А 1700
6- Б 800
7 1150
8 – А 400
8 – Б 2500
9 2300
10 1900
11 1880
ВСЬОГО 23830

Фінансовий звіт  щодо використання  благодійних батьківських внесків за 2017-2018 н. р. (станом на 31.05.2018 року)

Куди витрачено Сума \грн
Господарчі потреби 12 430
Медикаменти 590
Дитяча організація «Райдуга» 890
Бібліотека 45
Премії для переможців олімпіад

(на «Чарівний зорепад-2018)

1325
ВСЬОГО 15280

Залишок коштів (станом на 31.05.2018 року)

8942 грн.

в т.ч. –8550 грн.– 2017-2018 н.р.

392 грн.  – залишок за 2016-2017 н.р.

 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1. Статут закладу освіти;
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;;
 3. Структура та органи управління закладу освіти;
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 8. Мова (мови) освітнього процесу;
 9. Результати моніторингу якості освіти;
 10. Річний звіт про діяльність закладу освіти;
 11. Про зарахування учнів до 1 класу;
 12. Правила прийому до закладу освіти;
 13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 15. Кошторис та фінансовий звіт
 16. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
Права та обов’язки батьків

Права та обов’язки батьків

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                       _______________

                                                                                       Директор школи

                                                                                      О.В. Зоріна

БАТЬКИ УЧНІВ ШКОЛИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, МАЮТЬ ПРАВО:

Витяг з Статуту школи, затвердженого рішенням

Добропільської  міської ради № 5/ 15 – 62 від 28.03.07

 • Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • Звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

БАТЬКИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДОБУТТЯ ДІТЬМИ ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І  ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;
 • Постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.