Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 1. Статут закладу освіти
 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
 3. Структура та органи управління закладу освіти
 4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
 5. Наявність вакантних посад
 6. Освітня програма, що реалізується в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 7. Навчальні програми
 8. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти
 9. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 10. Мова (мови) освітнього процесу
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Про зарахування учнів до 1 класу
 14. Правила прийому до закладу освіти
 15. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 17. Кошторис та фінансовий звіт
 18. Матеріально-технічне забезпечення школи
 19. Протидія та попередження булінгу (цькуванню)
 20. Методична діяльність в закладі
 21. Розклад уроків на 2022-2023 навчальний рік
 22. Правила внутрішнього трудового розпорядку

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Добірка законів і документів, що стосуються питання інклюзії

Інклюзивна форма навчання в Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 організована на підставі:

 • Статей 19, 20 Закону України «Про освіту»
 • Закону України «Про загальну середню освіту»
 • Постанови Кабінету міністрів України від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами внесеними згідно постанови КМУ від 09.08.2017 № 588
 • Наказу відділу освіти “Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста” від 29.08.2019 № 464
 • Наказу Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 “Про організацію інклюзивного навчання в 2019-2020 навчальному році” від 29.08.2019 № 227

Індивідуальна форма навчання в Білозерській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 18 організована на підставі:

 • Статті 20 Закону України «Про освіту»
 • Статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту»
 • Наказ Міністерства освіта і науки України “Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” від 12.01.2016 №8 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіта і науки України № 624 від 06.06.2016, № 635 від 24.04.2017, № 955 від 10.07.2019)
 • Наказу відділу освіти “Про організацію індивідуального навчання у 2019-2020 навчальному році” від 30.08.2019 № 465
 • Наказу Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 “Про організацію індивідуального навчання в 2019-2020 навчальному році” від 30.08.2019 № 232

Адміністрація та педагогічний колектив закладу працюють над створенням умов навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами: постійно удосконалюється навчально-матеріальна база кабінетів, їх естетичне оформлення.

Діти з ООП мають можливість для релаксації в кабінеті психолога школи.

Наявна система візуальної інформації для дітей, кольорових маркувальних смуг на сходах, написів «Вихід».

При вході в школу облаштовані поруччя з двох боків сходових маршів.

Сходовий марш при вході в школу облаштовано пандусом. На І поверсі обладнано туалет.

Учителі сприяють участі дітей з ООП, дітей-інвалідів та учнів, для яких організоване індивідуальне навчання, у позакласній, позашкільній роботі, повноцінному спілкуванні з дітьми-однолітками.

В навчальному закладі функціонує логопедичний пункт та інклюзивний клас.