Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта

                                                                           “Поважаймо таємниці і відхилення тяжкої праці росту!                                                        Поважаймо кожну мить і день сьогоднішній!                                                                           Як дитина зуміє жити далі, якщо ми не даємо жити їй                                                           сьогодні свідомим, відповідальним життям?”
Януш Корчак

        Упровадження інклюзивної освіти є важливим чинником розвитку суспільства, адже воно передбачає навчання всіх без винятку дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов пристосуванняосвітнього процесу до особливих потреб дитини.        Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивне  навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу  інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства. В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення. Інклюзія є соціальною концепцією, яка передбачає розуміння мети – гуманізація суспільних відносин і прийняття прав осіб з обмеженими можливостями на якісну та доступну освіту. Інклюзія в освіті – це ступінь інклюзії  в суспільстві, одна з гуманітарних ідей його розвитку.
        Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з нормальним рівнем розвитку, членів суспільства в цілому. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.
        Основна ідея інклюзивної освіти – від інтегрування у школі до інтегрування у суспільство. Спільне навчання має не лише гарантувати право дитини з порушеннями психофізичного розвитку не бути ізольованою від інших, а й забезпечити їй можливість відвідувати ту школу, яку б вона відвідувала, коли б була здоровою. Основний принцип інклюзивного навчання — якомога менше зовнішньої і якнайбільше внутрішньої диференціації. Філософія інклюзії базується на вірі в те, що кожна людина з вадою має отримати освіту і житлові умови, які б якомога ближче відповідали нормальним. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності шкіл. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації дітей цієї категорії та якості навчання. Діти з особливими потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в загальноосвітні школи, оточення, спільноти. До них ми ставимося як до рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, якими вони є. Це те право, яким всі ми користуємось як члени суспільства.Ключовою фігурою в умовах зпровадження ідей інклюзивної освіти є вчитель. Ефективність навчального процесу значною мірою буде залежати від його здатності адаптуватися до нових вимог навчання та виховання, від можливості та бажання зробити свій внесок у здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Особливу роль у готовності педагога до інклюзивної освіти відіграють його професійні та психологічні якості.        Організаційно-правовими засадами впровадження інклюзивного навчання в школі є законодавство України, Міжнародні нормативно-правові акти у сфері забезпечення права на освіту людей з особливими освітніми потребами. Міжнародні стандарти в галузі прав людини грунтуються на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації (ООН, 1993 р.).        В школі з 2015 року створені класи з інклюзивним навчанням. Особливо важливим для соціалізації дитини, для інтеграції в суспільстві є залучення до позакласної та позашкільної діяльності. Специфіка проведення таких занять і заходів, добровільність їх відвідування учнем із особливими освітніми потребами, позитивний емоційних фон, сприяють розкутості, комунікабельності всіх школярів без винятку – “Особливих” та дітей, що розвиваються типово. Діти з проблемами психофізичного розвитку не відсторонені від колективу класу, вони – повноправні його члени. Класні виховні заходи, шкільні свята, участь у конкурсах, фестивалях, проектах, екскурсіях, турнірах, презентації особистих досягнень – невід’ємна складова повноцінного життя підлітків. Всю роботу в інклюзивних класах вчителі проводять згідно нормативно-правових актів про інклюзивну освіту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *