МЕТОДИЧНА  ПРОБЛЕМА

«Проектування й діагностика якості освіти в школі як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення конкурентоздатності скрізь призму нового Державного стандарту базової і повної середньої загальної освіти»

ЗАВДАННЯ:

  • розробити систему стимулювання творчої діяльності педагогів;
  • створити умови для формування системи особистісних компетенцій іцінностей учнів;
  • модернізувати навчально-матеріальну базу як обов’язкову умову

підвищення продуктивності освіти;

  • створити умови для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності.