Права та обов’язки батьків

Права та обов’язки батьків

                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                       _______________

                                                                                       Директор школи

                                                                                      О.В. Зоріна

БАТЬКИ УЧНІВ ШКОЛИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, МАЮТЬ ПРАВО:

Витяг з Статуту школи, затвердженого рішенням

Добропільської  міської ради № 5/ 15 – 62 від 28.03.07

  • Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
  • Звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
  • Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;
  • На захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

БАТЬКИ ТА ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДОБУТТЯ ДІТЬМИ ПОВНОЇ  ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І  ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

  • Забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь – якою формою навчання;
  • Постійно дбати про фізичне здоров’я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
  • Поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
  • Виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *