Положення про батьківський комітет класу

Положення про батьківський комітет класу

Розглянуто та затверджено на засіданні

Ради школи

Білозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 18

Добропільської міської ради

Протокол № 1від 25.09.2013р.

ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет класу

Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18

Добропільської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет класу — це об’єднання батьків, діяльність якого: спрямована на всебічне сприяння педагогічному колективові вчителів які працюють із класом, класному керівникові, співпраці родини т; школи на користь учнів класу.

1.2.  У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, статутомБілозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. № 18 Добропільської міської ради, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

1.3. Рішення про заснування батьківського комітету класу приймається на загальних зборах батьків відповідного класу.

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

 • формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;
 • виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
 • формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
 • захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;
 • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;
 • запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час і безпритульності;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;
 • організації роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

 • законність,
 • гласність,
 • колегіальність,
 • толерантність,
 • виборність,
 • організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
 • підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів (класу).
 1. Організація діяльності комітетів

Батьківський комітет обирається на батьківських зборах на початку навчального року терміном на один навчальний рік.

До батьківського комітету класу можуть бути обрані батьки будь-якого учня класу за їхнім бажанням або згідно з пропозицією більшості учасників батьківських зборів.

Голова батьківського комітету обирається з числа членів батьківського комітету на першому засіданні.

Про свою діяльність батьківський комітет звітує перед батьківськими зборами.

Збори батьків мають право вимагати від батьківського комітету поза чергового звітування, якщо існують підстави для сумнівів у діях останнього.

Батьківський комітет класу бере участь у засіданнях ради школи шкільних конференціях, зустрічах батьківських комітетів класів з шкільною адміністрацією.

Засідання батьківського комітету класу відбуваються три-чотири рази за навчальну чверть. Ухвалені рішення фіксуються в протоколі, які зберігається в голови батьківського комітету.

Положення про батьківський комітет класу приймається засіданні Ради школи.

 1. Батьківський комітет класу зобов’язаний
 • допомагати класному керівникові в налагодженні контакту з колективом батьків;
 • залучати батьків до спільної діяльності з дітьми;
 • впливати на формування культури батьківського спілкування;
 • за необхідності бути посередником між родиною, школою, громадськими організаціями;
 • стимулювати ініціативність і відповідальність у вихованні підростаючого покоління;
 • висувати пропозиції щодо поліпшення освітньо-виховного процесу в школі;
 • дотримуватися етичних норм у спілкуванні з педагогами, учнями та батьками школярів.
 1. Батьківський комітет має право
 • брати активну участь в організації освітньо-виховного процесу класу; допомагати класному керівникові та школі в придбанні підручників і посібників
 • разом із класним керівником відвідувати учнів удома;
 • бути присутнім на уроках і позакласних заходах;
 • висловлювати свій погляд на проведення класних заходів;
 • разом із класним керівником впливати на безвідповідальних батьків;
 • проводити бесіди з проблемними учнями;
 • підтримувати тісний контакт із правоохоронними органами та громадськими організаціями з метою захисту прав та інтересів дитини і родини, за необхідності залучати фахівців різних галузей для розв’язання проблем сімейного виховання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *